Plyn

Česká republika se musí začít razantně chystat na nástup vodíkové ekonomiky, jinak hrozí pokuty

AUTOR: Marek Kuřina

Ze zahraničí
Energetika EU

Rychlý zákaz izolační technologie s F-plynem by pro energetiku EU byl problém

Návrh Evropské komise urychlit zákaz využívání technologie izolačního plynu obsahující fluorid sírový (SF6) vyvolal mezi energetickými společnostmi obavy.
 
FOTO: Pixabay

autor

Martin Pokorný

05. března 2023

Reklama
Reklama

Pokud by byl zmíněný návrh přijatý v této podobě a nebyl by dostatek času na technickou proveditelnost změn, mohlo by dojít ke snížení spolehlivosti elektrické sítě a zvýšení rizika nedostatečné nabídky jiných technologií na trhu a nákladů. To by mělo negativní dopady i na konečného zákazníka.

K plánům Bruselu se 28. února společně vyjádřily největší energetické společnosti v Evropě a odborné asociace a vybrané národní a evropské svazy v oblasti energetiky v prohlášení vydaném evropskou organizací Union of the Electricity Industry Eurelectric. Jeho členem je Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE). Signatáři apelují na postupné vyřazování zařízení s SF6. 

Podle nich by se nařízení Evropské komise mělo zaměřit na podporu zavádění moderních technologií v nových projektech, ale zároveň by mělo umožnit provoz stávajících zařízení až do konce jejich životnosti. Nynější technologie obsahující SF6 se běžně používají jako izolační plyn a jako zhášecí medium jsou součástí elektrických rozvoden a dalších elektrických zařízení, které využívají především distribuční a přenosové sítě. 

„Zavázali jsme se používat zařízení bez SF6 pro nové instalace a nahradit zařízení ve stávajících instalacích řešeními bez SF6 jakmile dosáhnou konce své provozní životnosti,“ apelují signatáři na realismus Bruselu.

Ve stanovisku Eurelectric, které zamířilo do unijních institucí k projednání v rámci švédského předsednictví EU, se promítnul postoj a argumentace ČSZE a Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES). „Lhůty pro testování a integraci alternativních technologií musí být dostatečně dlouhé, aby mohly být tyto technologie bezpečně začleněny do běžného provozu a aby na trhu vznikla dostatečná nabídka alternativních zařízení,“ píše se v jejich společném materiálu.

„Energetická tranzice by neměla být omezena prosazováním technicky obtížně realizovatelných dílčích cílů, které navíc ve svém důsledku způsobují nadbytečné výdaje v energetickém sektoru,“ dodává ředitel ČSZE Richard Vidlička.

Současně evropští energetici avizují, že pokud se cíle energetické tranzice mají splnit, je nutné rychlé a nepřetržité rozšiřování a posilování elektrických sítí. „Do roku 2030 EU potřebuje nainstalovat a připojit 750 GW větrné a solární kapacity. Aby se zajistilo včasné nasazení rozváděčů a dalšího nezbytného vybavení sítě, měly by být technologie dostupné na trhu v dostatečném počtu a s jistotou pro každou napěťovou úroveň,“ upozorňuje Eurelectric.

Zdroj: ČSZE, Union of the Electricity Industry Eurelectric

Nenechte si ujít
Reklama
Program Nová zelená úsporám Light

Příjem žádostí o dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen

Autor: Martin Pokorný

23. ledna 2024

České plynárenství

Energetický zákon otevřel cestu pro vodík v distribuci

Autor: Marek Kuřina

16. ledna 2024

Přeplatky z vyúčtování za energie

Dluh na přeplatcích si mohou dle ERÚ spotřebitelé od svých dodavatelů „odebírat“ ze záloh

Autor: Marek Kuřina

04. ledna 2024

Další články