Energetická krize

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025

AUTOR: Marek Kuřina

Ze zahraničí
Dodávky ropy

Česko zvyšuje nezávislost na ruské ropě, projekt intenzifikace ropovodu TAL byl schválen

Intenzifikaci ropovodu TAL s názvem TAL+ schválila včera v poledních hodinách v Rakousku tzv. Coordinating Committee, nejvyšší orgán konsorcia TAL. ČR zastupuje v TAL společnost MERO ČR, která v konsorciu TAL vlastní 5 %.
 
FOTO: MERO ČR

autor

Marek Kuřina

01. prosince 2022

Reklama
Reklama

Úpravy ropovodu TAL+ budou dle webu společnosti MERO ČR hotovy do roku 2025 a Česká republika tak bude plně připravena na možnost případného úplného zastavení dodávek ruské ropy do Česka.

Ke schválení projektu bylo nutné získat souhlas všech devíti spoluvlastníků, kterými jsou vedle MERO i OMV 32 %, Shell 19 %, Rosněft 11 %, ENI 10 %, C-Blue 10 %, Exxon 7,5 %, Connoco 3 %, Total 2 %. 

Realizací intenzifikace ropovodu TAL, který je přímo napojen na infrastrukturu MERO v bavorském Vohburgu, odkud je ropovodem IKL do ČR přepravováno standardně více druhů rop, bude zajištěna úplná nezávislost ČR na dodávkách ruské ropy ropovodem Družba od roku 2025. 

Samotný ropovod IKL má již teď dostatečnou kapacitu pro úplné zásobení ČR ropou bez ropovodu Družba, ale na ropovodu TAL, vzhledem k jeho vytíženosti při zásobování osmi rafinérií ve třech zemích EU, včetně obou tuzemských rafinérií, není dostatečná kapacita pro zajištění 100% zásobování ČR ropou. Z tohoto důvodu ČR prostřednictvím MERO ČR usilovala o provedení strategické intenzifikace ropovodu TAL, aby od roku 2025 bylo možno zcela nahradit dodávky přes ropovod Družba a zajistit plnohodnotné zásobování ropou pro ČR přes ropovod TAL.

Konsorcium TAL obdrželo již v červenci 2022 nové provozní povolení od bavorských úřadů, které legislativně povoluje navýšit čerpání ropovodu TAL na bavorském území až na maximální rychlost 7.500 m3/hod, potřebnou pro přepravu navýšeného množství ropy do ČR, tedy o další cca 4 mil. tun ropy na požadovaných 7-8 mil. tun ročně pro ČR. Tohoto zvýšeného výkonu lze ale dosáhnout až po dokončení intenzifikace ropovodu TAL, tedy po dokončení všech technických úprav, jejichž náklady jsou odhadovány v rozmezí 1,2 – 1,6 mld. Kč, a které budou realizovány do cca 25 měsíců.

Při složitých a intenzivních jednáních, kdy bylo potřeba ověřit technickou, logistickou a časovou proveditelnost projektu, bylo nutné přesvědčit ostatní spoluvlastníky TAL a vyvrátit jejich obavy z negativních dopadů na jejich strategické zájmy plynoucí z uskutečnění projektu TAL+. V tuto chvíli již nic nebrání tomu připravit smluvní ujednání mezi MERO ČR a konsorciem TAL a od ledna 2023 zahájit technické úpravy k navýšení přepravní kapacity ropovodu TAL.

Zdroj: Ministerstvo financí, MERO ČR

Nenechte si ujít
Reklama
Novela zákona o ochraně ovzduší

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025

Autor: Marek Kuřina

23. května 2023

Fotovoltaika v ČR

Přebytky energie z fotovoltaické elektrárny lze ukládat do baterií i do vody

Autor: Martin Pokorný

18. května 2023

Emisní předpis Euro 7 budí kontroverze

Nový emisní předpis zdraží dle odborníků přepravu zboží, jízdenky i výrobu automobilů

Autor: Marek Kuřina

10. května 2023

Solární energie v ČR

Solární elektrárny ČEZ letos uspořily již 17 tisíc tun uhlí

Autor: Marek Kuřina

04. května 2023

Elektromobily Peugeot

Od roku 2035 jen elektromobily. Co bude ale s miliony aut se spalovacím motorem?

Autor: Tereza Komárková

03. května 2023

Stížnosti na chybné vyúčtování energií

V prvním čtvrtletí ERÚ řešil 4 tisíce podání, polovina se týkala plateb za energie

Autor: Marek Kuřina

28. dubna 2023

Dovoz plynu

Společné nákupy plynu v EU startují. Firmy mohou podávat nabídky

Autor: Martin Pokorný

26. dubna 2023

Další články