Energetická krize

Vláda hází podle expertů domácnosti topící tuhými palivy přes palubu

AUTOR: Marek Kuřina

Energetická krize

Nedostatek uhlí žene jeho cenu vzhůru, těžba v OKD bude pokračovat už jenom dvě topné sezony

AUTOR: Marek Kuřina

Ze zahraničí

Polsko úspěšně finišuje, na rozdíl od některých dalších evropských zemí, s přípravami na topnou sezonu

AUTOR: Jiří Kostka

Ze zahraničí
Válka na Ukrajině

Státní úřad pro jadernou bezpečnost monitoruje situaci v Záporožské jaderné elektrárně

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nadále bedlivě sleduje a vyhodnocuje situaci na Ukrajině a zejména pak v Záporožské jaderné elektrárně, která je nyní v rukou ruských okupantů a v posledních dnech v jejím areálu dochází opakovaně ke střelbě a použití výbušnin.
 
FOTO: Pixabay

autor

Martin Pokorný

21. srpna 2022

Reklama
Reklama

Je pochopitelné, že veřejnost je tímto vývojem znepokojena a jistě není na místě situaci podceňovat. Na druhou stranu je však potřeba situaci hodnotit realisticky a nedat prostor apokalyptickým spekulacím, které se nyní v některých informačních zdrojích objevují.

V současné chvíli všechna měření, ať už v blízkém, nebo vzdálenějším okolí jaderné elektrárny v Záporoží vykazují standardní hodnoty – o tom veřejnost pravidelně informuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost v aktuálních přehledech o radiační situaci.

Nicméně vzhledem k okolnostem a vývoji situace, která ukazuje, že ruská vojska se nezastaví opravdu před ničím, je na místě přemýšlet o možných důsledcích ať již záměrného nebo neúmyslného poškození systémů elektrárny, které by mohlo vést k uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí.

Hodnocení reálných radiačních důsledků případného vojenského napadení jaderné elektrárny ať již náhodného, nebo cíleného je vždy velmi závislé na konkrétní situaci – roli zde hraje způsob a závažnost poškození reaktoru a jeho ochranné obálky, funkčnost či selhání různých bezpečnostních systémů, aktuální meteorologická situace, atd…

Lze samozřejmě vytvářet různé scénáře a předpoklady a pomocí nich dělat hypotetické analýzy radiačních dopadů, ale tyto budou vždy zatíženy velkou statistickou chybou právě v důsledku nejistot ve vstupních předpokladech. Nicméně i za velmi dramatických okolností lze nyní předpokládat, že přijímání ochranných opatření pro obyvatelstvo bude nezbytné maximálně do vzdálenosti několika stovek kilometrů (vzdálenost hranice ČR od Záporoží je přes 1000 km).

V okamžiku, kdy by došlo k jakékoliv události vedoucí k významnému úniku radioaktivních látek do životního prostředí, je Úřad schopen v poměrně krátké době na základě dostupných informací (konfrontovaných i s výsledky on-line monitorovacích systémů rozmístěných v Evropě) provést potřebné výpočty a modelování vývoje reálné situace tak, aby veřejnost byla co nejrychleji jasně a pravdivě informována o tom, co se děje a předešlo se zbytečné panice a šíření nepravdivých informací.

Zdroj: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Nenechte si ujít
Reklama
Balíček Evropské komise

Z evropského energetického balíčku RePowerEU získá Česko přes 16 miliard korun

Autor: Marek Kuřina

06. října 2022

Zastropování cen energií

Vláda schválila zastropování cen energií. Mělo by to pomoci jak domácnostem, tak firmám

Autor: Martin Pokorný

05. října 2022

Vytápění domácností

Miliony Čechů začínají řešit další problém před zimou, výrazné zdražení tepla

Autor: Marek Kuřina

05. října 2022

Jaderná elektrárna Dukovany

Aktuální odstávka třetího výrobního bloku v Dukovanech se odběratelů nedotkne

Autor: Martin Pokorný

04. října 2022

Spotřeba energií

První dodavatel energií motivuje odběratele slevou k nižší spotřebě

Autor: Marek Kuřina

04. října 2022

Další články