Plyn

Česká republika se musí začít razantně chystat na nástup vodíkové ekonomiky, jinak hrozí pokuty

AUTOR: Marek Kuřina

Plyn
České plynárenství

Energetický zákon otevřel cestu pro vodík v distribuci

Novela energetického zákona platná od prvního ledna zařadila vodík mezi plyny, které je možné distribuovat plynovodní sítí k odběratelům. Vodík je tak nyní zasazen do stejného právního rámce jako zemní plyn.
 
FOTO: GasNet

autor

Marek Kuřina

16. ledna 2024

Reklama
Reklama

Je to zásadní milník procesu ozelenění českého plynárenství a celé energetiky. Na přijetí novely a možnost distribuovat vodík v plynárenské soustavě se dlouhodobě připravují i ve společnosti GasNet. Už teď tam zvládají distribuci 20% příměsi vodíku k zemnímu plynu.

„Energetický zákon poprvé uvádí vodík mezi plyny, které lze distribuovat plynárenskou soustavou. Vodík je tak nyní zasazen do stejného právního rámce jako zemní plyn. Je to jasný signál státu pro všechny hráče na trhu, že se s vodíkem počítá a že je možné začít s výraznějšími investicemi do využívání tohoto nízkoemisního plynu, bez kterého se v dlouhodobém horizontu zkrátka neobejdeme. Plynná paliva zůstanou kvůli svým nenahraditelným vlastnostem nedílnou součástí českého energetického mixu. Právě vodík představuje společně s biometanem zelenou budoucnost plynárenství," říká Pavel Dočekal, který má ve společnosti GasNet na starosti legislativní záležitosti.

Vodík je stabilní nosič energie, který lze prakticky beze ztrát přepravovat a distribuovat i na velké vzdálenosti. Pro průmysl nebo teplárenství, které pracují s technologií přímého spalování, je plyn v podstatě téměř nepostradatelný.

Dlouhodobá strategie společnosti GasNet stojí na postupném zvyšování podílu vodíku v distribuční soustavě. Začínat by se mělo postupně plynovou směsí zemního plynu a vodíku. Podíl vodíku se má ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zvyšovat až na konečných 100 %. Už teď ale zvládnou plynovody GasNetu až 20% příměs vodíku k zemnímu plynu.

Podobně jsou na tom i spotřebiče českých domácností. Studie Českého plynárenského svazu z loňského roku potvrdila, že si odběrná plynová zařízení v Česku s takovou směsí bez obtíží poradí.

„Vodík v energetickém zákoně je důležitý milník, od kterého se odrazí příprava nezbytné navazující legislativy. Bude se dál pracovat na prováděcích předpisech a technických normách například v oblasti připojování výroben vodíku a kvality plynu,“ doplňuje Pavel Dočekal.

Energetický zákon počítá jak s plynovou směsí, tak s čistým vodíkem. Zatímco směs do 20 % nepředstavuje velkou změnu v technologii, nad 20 % už počítá GasNet s další úpravou plynárenských zařízení.

Zdroj: GasNet, Český plynárenský svaz

Nenechte si ujít
Reklama
Program Nová zelená úsporám Light

Příjem žádostí o dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen

Autor: Martin Pokorný

23. ledna 2024

Přeplatky z vyúčtování za energie

Dluh na přeplatcích si mohou dle ERÚ spotřebitelé od svých dodavatelů „odebírat“ ze záloh

Autor: Marek Kuřina

04. ledna 2024

Další články