Elektřina

Již tuto sobotu můžete vyrazit na speciální exkurzi vodní elektrárny Dalešice

AUTOR: Martin Pokorný

Ostatní

Ukrajině pomáhá opravovat energetickou infrastrukturu i český GasNet

AUTOR: Martin Pokorný

Elektromobilita

V Česku se rozjíždí národní šampionát elektromobilů. Má sedm závodů po celém Česku

AUTOR: Tereza Komárková

Plyn
Ceny plynu v EU

Evropská komise navrhla nový nástroj pro omezení nadměrného nárůstu cen plynu

Komise minulý týden pokračovala v reakci na probíhající energetickou krizi tím, že navrhla mechanismus korekce trhu na ochranu podniků a domácností v EU před nadměrnými výkyvy cen plynu v EU.
 
FOTO: Pixabay

autor

Martin Pokorný

28. listopadu 2022

Reklama
Reklama

Mechanismus doplňuje opatření zaměřená na snížení poptávky po plynu a na zajištění bezpečnosti dodávek prostřednictvím diverzifikace dodávek energie. Měl by dle webu Evropské komise snížit volatilitu na evropských trzích s plynem a zároveň zajistit bezpečnost dodávek plynu.

Poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu a začalo dodávky energie využívat jako zbraň, začaly ceny zemního plynu v celé EU bezprecedentním způsobem stoupat a ve druhé polovině srpna tohoto roku dosáhly zatím nejvyšších zaznamenaných hodnot.

Extrémně prudký téměř dvoutýdenní nárůst cen, k němuž v srpnu došlo, výrazně poškodil evropské hospodářství a měl vedlejší dopady na ceny elektřiny a zvýšení celkové inflace. Komise navrhuje zabránit opakování takové situace dočasným a dobře zaměřeným nástrojem pro automatické zásahy na trzích s plynem v případě extrémního nárůstu cen plynu. 

Bezpečnostní strop cen plynu

Navrhovaný nástroj sestává z bezpečnostního cenového stropu ve výši 275 EUR pro měsíční deriváty TTF. TTF, tedy Title Transfer Facility, se v EU nejběžněji používá jako referenční hodnota pro ceny plynu a má na evropském velkoobchodním trhu klíčovou úlohu. Mechanismus by byl aktivován automaticky, pokud by byly splněny obě následující podmínky: vypořádací cena derivátu TTF s plněním v následujícím měsíci je po dva týdny vyšší než 275 eur a zároveň ceny TTF jsou o 58 EUR vyšší než referenční cena LNG po dobu deseti po sobě jdoucích obchodních dnů během dvou týdnů.

Pokud budou tyto podmínky splněny, Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) neprodleně zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o korekci trhu a informuje Komisi, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropskou centrální banku (ECB).

Následující den vstoupí v platnost mechanismus cenové korekce a pokyny k nákupu derivátů TTF s plněním v následujícím měsíci za ceny, které překračují bezpečnostní strop, nebudou akceptovány. Mechanismus může být aktivován od 1. ledna 2023. 

Ochranná opatření k zajištění bezpečnosti dodávek a stability trhu

Navrhované nařízení Rady obsahuje záruky, které mají zabránit narušení energetických a finančních trhů. Aby se přispělo k předcházení problémům s bezpečností dodávek, je cenový strop omezen pouze na jeden produkt futures (měsíční TTF), takže účastníci trhu budou stále schopni uspokojovat poptávku a nakupovat plyn na spotovém a mimoburzovním trhu.

Aby se zajistilo, že se poptávka po plynu nebude zvyšovat, návrh rovněž vyžaduje, aby členské státy do dvou týdnů od aktivace mechanismu korekce trhu oznámily, jaká opatření přijaly ke snížení spotřeby plynu a elektřiny. 

Zdroj: Evropská komise

Nenechte si ujít
Reklama
Ceny energií v ČR

ČEZ vydělal v roce 2022 rekordních 80 miliard korun

Autor: Martin Pokorný

21. března 2023

Využití biometanu

Podíl biometanu v distribuci v České republice roste

Autor: Martin Pokorný

20. března 2023

Šampionát elektromobilů

V Česku se rozjíždí národní šampionát elektromobilů. Má sedm závodů po celém Česku

Autor: Tereza Komárková

19. března 2023

Ceny energií v Evropě

Evropané se dočkají předvídatelnějších a nižších cen elektřiny

Autor: Marek Kuřina

18. března 2023

Pomoc Ukrajině

Ukrajině pomáhá opravovat energetickou infrastrukturu i český GasNet

Autor: Martin Pokorný

14. března 2023

Vodní elektrárny v ČR

Již tuto sobotu můžete vyrazit na speciální exkurzi vodní elektrárny Dalešice

Autor: Martin Pokorný

13. března 2023

Další články