Elektromobilita

Budoucí vozy značky Peugeot budou ostře řezané, autonomní, ale hlavně bezemisní

AUTOR: Tereza Komárková

Plyn

Výrobu biometanu loni zahájil rekordní počet nových zařízení

AUTOR: Marek Kuřina

Energetická krize

Česko už během zimy ušetřilo přes 800 milionů kubíků plynu

AUTOR: Martin Pokorný

Ostatní
Emisní limity

Kvalita ovzduší se v ČR zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácností

Kvalita ovzduší v České republice se pozvolna zlepšuje a u většiny látek se snižuje rozloha území, kde jsou překračovány jejich imisní limity.
 
FOTO: Pixabay

autor

Marek Kuřina

21. prosince 2022

Reklama
Reklama

Stále ale přetrvává vysoké množství emisí do ovzduší z vytápění domácností. Na vině je dle webu Ministerstva životního prostředí především lokální vytápění tuhými palivy, které zajišťuje více než třetinu tepla pro domácnosti.

Problematické je zejména spalování uhlí, ale také materiálů, které nejsou pro vytápění vůbec určeny, říká "Zpráva o životním prostředí za rok 2021", kterou dnes projednala vláda

„Emise z vytápění domácností mají zásadní vliv na kvalitu ovzduší v sídlech. Ministerstvo životního prostředí proto podporuje výměnu zastaralých kotlů díky Nové zelené úsporám i oblíbeným kotlíkovým dotacím, které by měly kraje opět vypsat v příštím roce. Nově ale nejzranitelnější domácnosti s naším programem Nová zelená úsporám Light dosáhnou na investice do úspor energií, díky kterým mohou trvale snížit nejen své účty, ale i znečištění ovzduší,“ říká ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

V lokálních spalovacích zařízeních na tuhá paliva vzniká kvůli nedokonalému spalování, a to zejména při roztápění, množství tuhých částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších látek, které mají negativní vliv na zdraví obyvatel. Emise jsou vypouštěny na rozdíl od průmyslových provozů z nižších komínů, a proto nemají možnost se v okolním vzduchu rozptýlit. Lidé jsou tak vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, zejména prachu (pevné částice PM10, PM2,5) a benzo(a)pyrenu, což se podepisuje na jejich zdraví.

Tento druh znečištění ve městech a obcích sice klesá, stále ovšem relativně pomalu. U suspendovaných částic velikostních frakcí PM10 a PM2,5 bylo v roce 2020 dominantním zdrojem opět vytápění domácností, které v případě PM2,5 představovalo 71,1 % celkových emisí, v případě PM10 pak 55,3 % celkových emisí. 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vedle dotační podpory na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, nabízí také dotace na snížení spotřeby energií pro domácnosti z programu Nová zelená úsporám. Nedávno navíc ministerstvo představilo dotaci s názvem Nová zelená úsporám Light, která cílí na rodiny seniorů a nejzranitelnější domácnosti. Lidé tak mohou provést rychlé a jednoduché zateplení domů a dostanou dotaci až do výše 150 tisíc korun. Příjem žádostí se odstartuje 9. ledna 2023.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, Vláda ČR

Nenechte si ujít
Reklama
Fotovoltaika v ČR

Deset tipů, jak zvýšit výrobu z fotovoltaiky v zimě

Autor: Martin Pokorný

02. února 2023

Situace na trhu s energiemi

Ceny energií na trzích klesají, pocítit by to měli postupně i koncoví zákazníci

Autor: Marek Kuřina

30. ledna 2023

Další články