Elektřina

Temelín přechází na delší palivový cyklus

AUTOR: Tereza Komárková

Energetická krize
Zastropování cen

Jak se postupuje při stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny nebo plynu

Stropování cen elektřiny a plynu v České republice vede řadu odběratelů k otázkám, jak to vlastně přesně funguje.
 
FOTO: Pixabay

autor

Martin Pokorný

16. března 2023

Reklama
Reklama

Z tohoto důvodu se rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytnout odpovědi, například na dotaz: "Jak se postupuje při stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny/plynu? Stanoví se nejvyšší měsíční hodnota elektřiny/plynu zvlášť za každý měsíc, nebo jedna za celé období 2017–2022?"

Nejvyšší měsíční hodnota odběru elektřiny/plynu se posuzuje za každý měsíc zvlášť, tj. uvedeme na příkladu: pro určení maximálního množství elektřiny/plynu za úředně stanovenou cenu v březnu 2023 se poměřují hodnoty odběru elektřiny/plynu za březen 2018, březen 2019, březen 2020, březen 2021 a březen 2022, z těchto hodnot se vybere ta nejvyšší a z ní se vypočítá 80 %.

Další častá otázka odběratelů energií směřuje na to, kdo závazně stanovuje nejvyšší měsíční hodnotu odběru elektřiny/plynu a kdo ji zpřístupňuje dodavateli elektřiny/plynu.

Nejvyšší měsíční hodnotu odběru elektřiny/plynu stanovuje na základě historických dat o spotřebě elektřiny/plynu na daném odběrném místě společnost OTE, a.s., která ji také prostřednictvím svého informačního systému zpřístupňuje dodavateli elektřiny/plynu.

V případě dodávky elektřiny do míst spotřeby (která nejsou evidována v informačním systému OTE, a.s.) prostřednictvím přímého vedení se při stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny postupuje podle § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Dále se často řeší, zda může OTE, a.s. při stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny/plynu přihlédnout k hodnotám použitým obchodníkem s elektřinou/plynem pro vyúčtování dodávky elektřiny/plynu zákazníkům v případech, kdy u OTE, a.s. nejsou evidována skutečná historická data o spotřebě elektřiny/plynu.

Je nutné rozlišovat mezi případy, kdy se jedná o stejné odběrné místo zákazníka, u něhož OTE, a.s. z různých důvodů neeviduje historii spotřeby elektřiny/plynu, a kdy se jedná o jiné/nové odběrné místo.

Odběrné místo definuje energetický zákon jako „místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, v němž dochází ke spotřebě elektřiny, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny“, resp. jako „místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením“.

Na totožnost odběrného místa nemá vliv změna EAN/EIC např. v důsledku výměny elektroměru/plynoměru, instalace výrobny elektřiny v odběrném místě, uzavření nové smlouvy o distribuci elektřiny/plynu, změny čísla popisného atd. Pokud se stále jedná o stejné odběrné místo jako takové, tedy pokud stále dochází k dodávce elektřiny/plynu pro provoz odběrného elektrického/plynového zařízení, měl by dodavatel elektřiny/plynu využít historickou spotřebu daného odběrného místa vedenou i pod původním EAN/EIC.

Vzhledem však k tomu, že dodavatel elektřiny/plynu získává data výlučně ze systému OTE, a.s., doporučujeme požádat distribuční společnost o předání historických dat OTE, a.s. a OTE, a.s. by následně měla umožnit „přeregistraci“ této spotřeby na nový EAN/EIC. Nechce-li tak učinit, doporučujeme u OTE, a.s. uplatnit reklamaci.

V případě, že v informačním systému OTE, a.s. nejsou evidována historická data z důvodu změny / nově vzniklého odběrného místa, postupuje se podle § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nenechte si ujít
Reklama
Novinky temelínské elektrárny

Temelín přechází na delší palivový cyklus

Autor: Tereza Komárková

21. září 2023

Peugeot e-208 facelift

Nejprodávanější malý elektromobil v Evropě je po faceliftu, ujede až 400 km

Autor: Marie Slováková

23. srpna 2023

Ceny energií v ČR

ČEZ vydělal v roce 2022 rekordních 80 miliard korun

Autor: Martin Pokorný

22. srpna 2023

Austrálie se snaží dosáhnout 0 emisí

Austrálie by se dále neměla podílet na rozvoji jaderné energetiky. Je příliš drahá a pomalá, tvrdí australská studie

Autor: Tereza Komárková

16. července 2023

Novela zákona o ochraně ovzduší

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025

Autor: Marek Kuřina

15. července 2023

Fakta a mýty

Elektromobily jsou přece bezúdržbové, žádné oleje nepotřebují. Anebo ne?

Autor: Vítek Koldinský

28. června 2023

Další články