Energetická krize

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025

AUTOR: Marek Kuřina

Energetická krize
Ceny energií

V energetické chudobě žije v Česku podle studie až milion lidí

Studie "Energetická chudoba a její řešení" mapuje rozsah energetické chudoby, identifikuje její systémové příčiny, specificky ohrožené skupiny obyvatel a možná řešení.
 
FOTO: Pixabay

autor

Martin Pokorný

12. prosince 2022

Reklama
Reklama

Studie, kterou společně zveřejnili Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení, na základě analýzy dat z roku 2021 jasně ukazuje, že energetická chudoba, tedy situace, kdy domácnost vydává nepřiměřeně vysoké výdaje za energie a strádá tak v jiných oblastech základních potřeb, není v Česku záležitostí posledního roku a že naopak představuje závažný strukturální problém, který byl dlouhodobě přehlížen, než začal celospolečensky rezonovat v kontextu současného bezprecedentního růstu cen energií.

Podle studie už v roce 2021, tedy v období před prudkým zvýšením cen energií, žilo v energetické chudobě 910 tisíc obyvatel České republiky ve zhruba 500 tisících domácnostech.

Nejvíce energetická chudoba doléhá na rodiny s dětmi; jedná se o 410 tisíc osob, z toho 220 tisíc dětí. Jinými slovy přibližně desetina dětí v naší zemi uprostřed Evropy žila a žije v energetické chudobě.

Do této kategorie spadá i 130 tisíc osob v domácnostech samoživitelek. Druhou nejzasaženější skupinou jsou lidé pobírající důchody (310 tisíc osob), tedy 16 % z celkové důchodcovské populace. V energetické chudobě se také nachází 28 % osaměle žijících důchodců, nejčastěji žen.

Jako nejčastější příčinu energetické chudoby studie idenditifkovala vysoký podíl výdajů za energie na příjmech domácnosti. Největší část výdajů na energie vydávají domácnosti na vytápění – studie ukázala, že významnou příčinou energetické chudoby je vysoká energetická náročnost bydlení. To se týká zejména nájemního bydlení, 46 % ze všech lidí v energetické chudobě bydlí v nájemních bytech, zatímco celkově v nájmu bydlí jen 17 % populace. 

Jan Klusáček, hlavní autor studie z iniciativy Za bydlení, říká: “Studie ukázala, že největší skupinu v energetické chudobě představují nízkopříjmové rodiny v nezateplených nájemních bytech. Ty kromě rostoucích cen energií ohrožuje zvyšující se nájemné. Česká republika musí výrazně akcelerovat tempo budování obecního dostupného a sociálního bydlení v dobrém energetickém standardu. Prvním krokem mohou být rekonstrukce tisíců neobydlených obecních bytů.”

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, říká: “Aktuální novela energetického zákona nevyužívá příležitost k omezení energetické chudoby. Omezení definice zranitelného zákazníka jen na osoby se zdravotním postižením je rozhodně příliš úzké. Během dalšího projednávání novely by ministři a poslanci měli vymezit prostor pro dostatečnou, ale přesně zacílenou slevu pro zákazníky ohrožené energetickou chudobou. Právě zveřejněná studie obsahuje návrh možných podmínek pro nárok na sociální slevu na energie.” 

Zdroj: Hnutí DUHA, ČSÚ

Nenechte si ujít
Reklama
Novela zákona o ochraně ovzduší

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025

Autor: Marek Kuřina

23. května 2023

Fotovoltaika v ČR

Přebytky energie z fotovoltaické elektrárny lze ukládat do baterií i do vody

Autor: Martin Pokorný

18. května 2023

Emisní předpis Euro 7 budí kontroverze

Nový emisní předpis zdraží dle odborníků přepravu zboží, jízdenky i výrobu automobilů

Autor: Marek Kuřina

10. května 2023

Solární energie v ČR

Solární elektrárny ČEZ letos uspořily již 17 tisíc tun uhlí

Autor: Marek Kuřina

04. května 2023

Elektromobily Peugeot

Od roku 2035 jen elektromobily. Co bude ale s miliony aut se spalovacím motorem?

Autor: Tereza Komárková

03. května 2023

Stížnosti na chybné vyúčtování energií

V prvním čtvrtletí ERÚ řešil 4 tisíce podání, polovina se týkala plateb za energie

Autor: Marek Kuřina

28. dubna 2023

Dovoz plynu

Společné nákupy plynu v EU startují. Firmy mohou podávat nabídky

Autor: Martin Pokorný

26. dubna 2023

Další články