Plyn

Zemního plynu bude dostatek, Evropa se totiž dohodla na spuštění společných nákupů

AUTOR: Martin Pokorný

Plyn

Alžírský plyn by mohl nahradit dodávky z Ruska, jedná se i o dalších nerostných surovinách

AUTOR: Martin Pokorný

Plyn

Data o stavu zásobníků s plynem půjde sledovat průběžně

AUTOR: Marek Kuřina

Energetická krize
Skupina ČEZ

ČEZ vydělal v době energetické krize za první tři čtvrtletí letošního roku již 52 miliard korun

Ve třetím čtvrtletí dosáhl provozní zisk Skupiny ČEZ před odpisy (EBITDA) výše 30,0 mld. Kč a čistý zisk hodnoty 18,7 mld. Kč. Za první tři čtvrtletí EBITDA činila 89,3 mld. Kč. Meziroční nárůst o 88 % reflektuje enormní růst cen komodit na velkoobchodních trzích, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a také vysokou provozní spolehlivost elektráren v letošním roce.
 
FOTO: ČEZ

autor

Marek Kuřina

10. listopadu 2022

Reklama
Reklama

Čistý zisk dosáhl 52,3 mld. Kč. Skupina ČEZ navyšuje celoroční výhled EBITDA na úroveň 115 až 125 mld. Kč a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úroveň 65 až 75 mld. Kč.

Provozní výnosy za první tři čtvrtletí dosáhly hodnoty 211,1 mld. Kč, meziročně o 35 % více. Bezprecedentní růst EBITDA segmentu VÝROBA byl částečně snížen poklesem výsledků hospodaření segmentu PRODEJ, na který růst cen komodit dopadá naopak negativně.

EBITDA společnosti ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům v ČR, meziročně klesla o 0,5 mld. Kč. Důvodem je extrémní nárůst pořizovacích cen plynu a elektřiny v roce 2022, který byl částečně kompenzován dočasnými sezónními vlivy.

Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy za celý rok 2022 očekává Skupina ČEZ na úrovni 65 až 75 mld. Kč. Hlavními příčinami úpravy výhledu hospodaření je vyšší zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vyšší realizační ceny vyrobené elektřiny.

„Aktuální predikce celoročního zisku indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky, by mezi akcionáře bylo rozděleno 52 až 60 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 36 až 42 miliard Kč, které může využít na pomoc domácnostem a firmám s vysokými cenami energií,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a dodal: „Společnost ČEZ již od 8. září využívá první evropský LNG terminál spuštěný od invaze na Ukrajinu, který byl zprovozněn za rekordních 6 měsíců. Terminál v nizozemském přístavu Eemshaven dokáže zpracovat zkapalněný zemní plyn odpovídající roční spotřebě plynu pro celou Českou republiku. Z toho ČEZ má smlouvu na více jak 1/3 kapacity na 5 let a zároveň zajistil smlouvy na konverzi LNG na zemní plyn a přepravní trasy zemního plynu z Nizozemska do Česka. Jde o zásadní krok pro energetickou bezpečnost ČR, nezávislost na Rusku a důležitou pojistku pro případ omezení dodávek zemního plynu z jiných zdrojů. Aktuálně se již plyn z terminálu používá i pro dodávky do ČR.“

Skupina ČEZ nadále pokračuje v realizaci opatření směřujících k co největší energetické soběstačnosti a bezpečnosti ČR. V oblasti bezemisní jaderné energetiky zvyšujeme bezpečnost a efektivitu jaderných zdrojů s cílem vyrábět přes 32 TWh bezemisní elektřiny ročně, zajistili jsme dodávky jaderného paliva pro Temelín z neruských zdrojů a pokračujeme v přípravě výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Nabídky předpokládáme získat do konce listopadu. Dále urychlujeme program malých modulárních reaktorů. První malý modulární reaktor by mohl vzniknout v areálu JE Temelín již v roce 2032. V oblasti obnovitelných zdrojů urychlujeme výstavbu nových zdrojů s cílem zprovoznění výkonu 6 000 MW do roku 2030. A navíc navyšujeme počty instalací fotovoltaických elektráren pro zákazníky ČEZ Prodej a ČEZ ESCO.

Výroba z jaderných zdrojů dosáhla za první tři čtvrtletí výše 22,6 TWh a meziročně vzrostla o 3 %. Výroba ze současných obnovitelných zdrojů, meziročně klesla o 15 %, a to kvůli podprůměrným hydrometeorologickým podmínkám a také z důvodu odstávky v elektrárně v Poříčí spoluspalující biomasu.

Výroba z uhelných zdrojů v ČR dosáhla úrovně 11,6 TWh a meziročně vzrostla o 5 %. Produkce z plynu naopak za první tři čtvrtletí meziročně klesla o 28 %, a to v důsledku nižší výroby elektřiny v paroplynové elektrárně Počerady.

Zdroj: ČEZ

Nenechte si ujít
Reklama
Řešení energetické krize

Pomoc státu se míjí účinkem, třetina firem nevyužívá žádné vládou zavedené opatření

Autor: Marek Kuřina

25. listopadu 2022

Řešení moderní energetiky

Trh fotovoltaik a dalších úsporných řešení rychle roste, dodavatelé hlásí rekordy

Autor: Marek Kuřina

24. listopadu 2022

Jak sehnat dodávky energie poradí manuál

Dodávky energií pomůže obcím zajistit podle ministerstva kontraktační povinnost

Autor: Martin Pokorný

23. listopadu 2022

Jaderná energetika v ČR

Temelín dodává do přenosové soustavy historicky nejvíc elektřiny

Autor: Marek Kuřina

22. listopadu 2022

Spotřeba elektřiny

Výměnou starých spotřebičů lze výrazně snížit výdaje za elektřinu

Autor: Martin Pokorný

22. listopadu 2022

Nárazová odorizace

Tento týden kontroluje GasNet před zimou těsnost plynovodů

Autor: Marek Kuřina

21. listopadu 2022

Další články