Elektřina

Již tuto sobotu můžete vyrazit na speciální exkurzi vodní elektrárny Dalešice

AUTOR: Martin Pokorný

Ostatní

Ukrajině pomáhá opravovat energetickou infrastrukturu i český GasNet

AUTOR: Martin Pokorný

Elektromobilita

V Česku se rozjíždí národní šampionát elektromobilů. Má sedm závodů po celém Česku

AUTOR: Tereza Komárková

Energetická krize
Ceny energií

Jak bude fungovat zastropování cen pro firmy

Na velikosti prostě záleží, jak by řekl klasik. A platit to bude i u podmínek pro zastropování cen elektřiny a zejména plynu. U malých a středních podniků s odběrem plynu do 630 MWh ročně bude zastropována veškerá spotřeba plynu.
 
FOTO: Pixabay

autor

Martin Pokorný

18. října 2022

Reklama
Reklama

U malých a středních podniků s ročním odběrem plynu nad 630 MWh (a maximálním odběrem 4200 MWH ročně) bude cenový strop dle portálu EnergieZaMene nastaven na 80% nejvyšší spotřeby v uplynulých pěti letech.

Ostatní odběratelé elektřiny a plynu budou mít možnost zpětné kompenzace zvýšených nákladů na energie z dotace od MPO prostřednictvím Dočasného krizového rámce.

Subjekty připojené na hladinu nízkého napětí elektřiny a ty s ročním odběrem plynu do 630 MWh budou mít nárok na strop cen automaticky. Strop cen se bude vztahovat také na malé a střední podniky (MSP), které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí.

Ty budou muset svému dodavateli předložit čestné prohlášení. Podobně to je u plynu – nárok na zastropované ceny mají MSP s ročním odběrem mezi 630 MWh a 4 200 MWh, budou ale také muset odevzdat čestné prohlášení.

Základními kritérii pro stanovení velikosti podnikatele jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se používají pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, se vztahují k poslednímu uzavřenému účetnímu/zdaňovacímu období.

Kategorie mikropodniků a MSP je složena z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Počet zaměstnanců musí být splněn vždy. U obratu/aktiv postačuje splnění jedné z podmínek. Podniky se nikdy neposuzují izolovaně, je nezbytné sledovat okolí podniku, protože spojenectví či partnerství dle definice MSP má význam pro prahové hodnoty.

Za samostatný podnik lze považovat pouze takový, který nemá partnerský ani spojenecký vztah s jiným podnikem. V případě partnerského podniku podnikatel vlastní 25 % až 50 % (včetně) základního či vlastního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele. Za spojené podniky jsou považovány ty subjekty, kdy podnikatel vlastní více než 50 % základního nebo vlastního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele.

V případě, že podíly na hlasovacích právech jsou odlišné od podílu na základním či vlastním kapitálu, použijí se údaje vyšší. Údaje za partnerský podnik se započítávají příslušným procentem, údaje za spojenecký podnik se započítávají vždy ze 100 %. Rovněž je třeba uvažovat možné propojení přes fyzickou osobu.

Co se týká elektřiny, tak na hladině nízkého napětí bude zastropována veškerá spotřeba pro všechny zákazníky, tedy i firmy. U malých a středních podniků – tzv. SME (podnik do 250 zaměstnanců a obratem do 50 mil. EUR) na hladině vysokého a velmi vysokého napětí bude cenový strop nastaven na 80 % nejvyšší roční spotřeby v uplynulých pěti letech.

Zdroj: EnergieZaMene, MPO

Nenechte si ujít
Reklama
Ceny energií v ČR

ČEZ vydělal v roce 2022 rekordních 80 miliard korun

Autor: Martin Pokorný

21. března 2023

Využití biometanu

Podíl biometanu v distribuci v České republice roste

Autor: Martin Pokorný

20. března 2023

Šampionát elektromobilů

V Česku se rozjíždí národní šampionát elektromobilů. Má sedm závodů po celém Česku

Autor: Tereza Komárková

19. března 2023

Ceny energií v Evropě

Evropané se dočkají předvídatelnějších a nižších cen elektřiny

Autor: Marek Kuřina

18. března 2023

Pomoc Ukrajině

Ukrajině pomáhá opravovat energetickou infrastrukturu i český GasNet

Autor: Martin Pokorný

14. března 2023

Vodní elektrárny v ČR

Již tuto sobotu můžete vyrazit na speciální exkurzi vodní elektrárny Dalešice

Autor: Martin Pokorný

13. března 2023

Další články