Energetická krize

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025

AUTOR: Marek Kuřina

Elektřina
Podpora rozvoje inteligentních sítí v ČR

Na chytré elektroměry dostanou provozovatelé distribučních soustav od státu až 3 miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) včera vyhlásilo výzvu Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM (Advanced/Automatic Meter Management) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.
 
FOTO: Pixabay

autor

Martin Pokorný

04. dubna 2023

Reklama
Reklama

V té má resort připraveny 3 miliardy korun. Cílem výzvy je dle webu MPO implementace inteligentních sítí, které umožní úspornější nakládání s elektřinou a zajistí spolehlivý a bezpečný provoz distribučních soustav. Žádosti bude možné podávat od 2. května 2023 do 25. ledna 2024.

„Věříme, že výzva urychlí proces instalace chytrého měření v Česku, který je nezbytný pro posílení energetické infrastruktury a zejména rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Chytré elektroměry zvýší spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek energií, zajistí větší dostupnost informací zákazníkům s cílem optimálního využívání elektřiny a jejich aktivní zapojení do trhu s elektřinou. Právě proto tuto výzvu vypisujeme.“ 

Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou provozovatelé regionálních distribučních soustav. V případě České republiky se jedná o firmy EG.D a ČEZ Distribuce. Plánovaná alokace činí 3 miliardy korun. Jedná se o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 2. 5. 2023 do 25. 1. 2024. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 milionů korun a maximálně do výše 2 miliard korun.

„Podpora má pomoci rozvoji inteligentních sítí podporujících zapojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav, umožní zvýšit celkovou kapacitu pro připojení decentralizované výroby elektřiny a přispěje ke spolehlivosti distribučních sítí,“ vysvětluje vrchní ředitele sekce fondů EU Marian Piecha.

Míra podpory je stanovena ve výši 50 procent způsobilých výdajů. Podpora je poskytována mimo režim veřejné podpory. Podpora nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Zavedení chytrých elektroměrů u zákazníků připojených k síti nízkého napětí bude důležité i z hlediska rozvoje komunitní energetiky, jejímž základem bude sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Novelu energetického zákona, která toto sdílení umožní, právě projednává Legislativní rada vlády. Chytré elektroměry se liší od těch stávajících zejména tím, že umí oboustranně komunikovat jak s provozovatelem distribuční sítě, tak se zákazníkem. 

„Distributorovi a dodavateli elektřiny umožní dálkovým odečtem získávat naměřené hodnoty spotřebované či vyrobené elektřiny zákazníkem a využívat tato data k řízení provozu vybraných spotřebičů. V podstatě se bude jednat o pokročilý systém řízení spotřeby zákazníka, který nahradí současný systém hromadného dálkového ovládání spotřeby,“ říká zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nenechte si ujít
Reklama
Novela zákona o ochraně ovzduší

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025

Autor: Marek Kuřina

23. května 2023

Fotovoltaika v ČR

Přebytky energie z fotovoltaické elektrárny lze ukládat do baterií i do vody

Autor: Martin Pokorný

18. května 2023

Emisní předpis Euro 7 budí kontroverze

Nový emisní předpis zdraží dle odborníků přepravu zboží, jízdenky i výrobu automobilů

Autor: Marek Kuřina

10. května 2023

Solární energie v ČR

Solární elektrárny ČEZ letos uspořily již 17 tisíc tun uhlí

Autor: Marek Kuřina

04. května 2023

Elektromobily Peugeot

Od roku 2035 jen elektromobily. Co bude ale s miliony aut se spalovacím motorem?

Autor: Tereza Komárková

03. května 2023

Stížnosti na chybné vyúčtování energií

V prvním čtvrtletí ERÚ řešil 4 tisíce podání, polovina se týkala plateb za energie

Autor: Marek Kuřina

28. dubna 2023

Dovoz plynu

Společné nákupy plynu v EU startují. Firmy mohou podávat nabídky

Autor: Martin Pokorný

26. dubna 2023

Další články