Energetická krize

Vláda hází podle expertů domácnosti topící tuhými palivy přes palubu

AUTOR: Marek Kuřina

Energetická krize

Nedostatek uhlí žene jeho cenu vzhůru, těžba v OKD bude pokračovat už jenom dvě topné sezony

AUTOR: Marek Kuřina

Ze zahraničí

Polsko úspěšně finišuje, na rozdíl od některých dalších evropských zemí, s přípravami na topnou sezonu

AUTOR: Jiří Kostka

Elektřina
Větrné elektrárny

Firmy již mohou začít žádat o dotace na výstavbu větrných elektráren

Malé, střední i velké podniky s licencí na výrobu elektrické energie mohou získat finanční podporu pro výstavbu větrných elektráren. Na jeden podnik nebo projekt je možné získat až 15 milionů EUR.
 
FOTO: Pixabay

autor

Marek Kuřina

14. září 2022

Reklama
Reklama

Výzvu vyhlásilo 15. srpna 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti bude Agentura pro podnikání a inovace (API) přijímat až do 1. února 2024. Pro žadatele je připraveno celkem půl miliardy korun.

Cílem výzvy je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, podpora jejich efektivního a šetrného využívání a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Využití obnovitelných zdrojů energie podporuje snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a dále snižuje energetickou závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech.

„Finanční podporu mohou firmy využít na nákup dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku, na inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Konečným cílem je pak postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku“.

Firmy mohou podat i více než jednu žádost. Získat mohou až 80 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to maximálně 15 milionů EUR na jeden podnik nebo projekt.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Agentura pro podnikání a inovace

Nenechte si ujít
Reklama
Balíček Evropské komise

Z evropského energetického balíčku RePowerEU získá Česko přes 16 miliard korun

Autor: Marek Kuřina

06. října 2022

Zastropování cen energií

Vláda schválila zastropování cen energií. Mělo by to pomoci jak domácnostem, tak firmám

Autor: Martin Pokorný

05. října 2022

Vytápění domácností

Miliony Čechů začínají řešit další problém před zimou, výrazné zdražení tepla

Autor: Marek Kuřina

05. října 2022

Jaderná elektrárna Dukovany

Aktuální odstávka třetího výrobního bloku v Dukovanech se odběratelů nedotkne

Autor: Martin Pokorný

04. října 2022

Spotřeba energií

První dodavatel energií motivuje odběratele slevou k nižší spotřebě

Autor: Marek Kuřina

04. října 2022

Další články